دوره های آموزشی

دوره های تخصصی آموزش تدریس را در اینجا ببینید و ثبت نام کنید

  • All
  • تدریس دروس
  • مدیریت کلاس
آموزش ریاضی دوم

آموزش ریاضی دوم

بنابراین کتاب ریاضی دوم دبستان 150 صفحه و در دو بخش از تدریس هر صفحه استفاده از صفحه آغازین همان بخش است.

Apply
آموزش ریاضی اول

آموزش ریاضی اول

چنانچه ملاحظه می‌کنید کتاب ریاضی اول دبستان 25 بخش دارد. هر بخش با یک صفجه تصویری آغاز می‌شود.

Apply