دوره های ویژه ما

در این جا چند مورد از دوره های ویژه ی وبسایت تجارب نوین آموزشی را مشاهده می کنید.

آموزش ریاضی دوم
مهر 19, 1396

آموزش ریاضی دوم

بنابراین کتاب ریاضی دوم دبستان 150 صفحه و در دو بخش از تدریس هر صفحه استفاده از صفحه آغازین همان بخش است.

Apply
آموزش ریاضی اول
مرداد 15, 1394

آموزش ریاضی اول

چنانچه ملاحظه می‌کنید کتاب ریاضی اول دبستان 25 بخش دارد. هر بخش با یک صفجه تصویری آغاز می‌شود.

Apply

آخرین آموزش های رایگان

اساتید برجسته

اساتید برجسته ای وبسایت « تجارب نوین آموزشی » را یاری می کنند.